lørdag 15. desember 2007

Økonomi, Realiteter & Hoder

"Selv om mange av verdens klokeste økonomhoder har strevd vettet av seg, har man ennå ikke klart å etablere en allment akseptert teori for hva som styrer valutakursene." (BT Magasinet 8.12.07)

Er ikke dette et fantastisk eksempel på at de økonomiske modellene virkelig gjenspeiler realitetene? Må vel legge til at på lang sikt forklares en god del av renteparitetene, men det mangler allikevel mye. Noe å tenke på for alle som ser Rudolf Rudolf løpe rundt og tegne og forklare. Dessuten er det godt å vite at det fortsatt (og for alltid) vil være mye kloke økonomhoder kan stikke hodene sine i.

1 kommentar:

Weinberg sa...

Er vel vanskelig å få faktorer som psykologi inn i en modell. Tidligere tiders spådommer om stabile kurser har i alle fall ikke slått til.

På lang sikt faller vel en del slike mekanismer bort og renteparitet forklarer stadig mer. Interessant tema.