mandag 23. juni 2008

Offsideregel i offside

Men hva er så denne regelen alle de såkalte og/eller selverklærte ekspertene snakker om? Jo, slik jeg har forstått den, går den ut på at alle spillerne kan forlate og komme inn igjen på banen uten dommerens tillatelse når de selv skulle ønske det, så lenge ballen er i spill gjennom hele perioden fra spilleren forlater banen til han kommer utpå igjen. Dette betyr at hvis en spiller, som Christian Panucci, blir skadet og ender opp utenfor banen, så vil han teoretisk sett være delaktig i spillet helt frem til neste gang ballen er død. Her finnes det et unntak som sier at dersom skaden antas å være alvorlig, skal dommeren straks stoppe spillet og eventuelt tilkalle medisinsk personell. Dommeren anså helt korrekt Panuccis skade for å ikke være alvorlig, og lot derfor spillet fortsette. Som et resultat av dette var ikke Italias offsidelinje ved de bakerste italienske forsvarerne ved femmeteren, den var ca 4 meter lenger bak ved keeper Buffon (nest bakerste italienske spiller). I og med at van Nistelrooy var inne i femmeteren da ballen ble spilt, var han altså noen meter onside, og dommeren gjorde teoretisk rett. Men er det som er teoretisk riktig alltid det riktige? Gjennom den lille erfaringen med rettslære jeg har, er det en ting jeg har lært: hensynet bak en lovbestemmelse er alfa og omega. Grunnen er naturlig nok at man ikke lager en masse regler bare for å ha en masse regler, en lager regler fordi det er ting man vil hindre eller oppmuntre til; man vil altså oppnå noe ved å lage regelen. Uten at jeg har noen kjennskap til hva hensynet her er, kan man lett tenke seg til hva det må være. Det hender både titt og ofte at spillere havner utenfor banen, for eksempel kan man bli dyttet ut av banen i en løpsduell eller man kan havne utenfor banen etter en sklitakling. I slike tilfeller ville det vært unødig tungvindt og en belastning for spillet om spillerne automatisk ble regnet for å ikke være med i spillet og trengte dommerens tillatelse for å kunne komme inn på banen igjen. Hensynet bak regelen virker dermed å være fornuftig – regelen har en praktisk funksjon som generelt er en fordel for spillet. Problemet i denne situasjonen er at Panucci fikk en av den type smeller man ser i hver eneste fotballkamp. Han ble ikke alvorlig skadet, men han får seg en skikkelig trøkk og det er naturlig at han da blir liggende et lite øyeblikk, akkurat lenge nok til at Nederland kunne score. Er det slike situasjoner regelen er laget for? Nei. Regelen er laget for å gjøre det lettere å oppholde seg utenfor banen i et kort tidsrom, ikke for å straffe skadde spillere. Nå kan man jo si at det må være noe som forhindrer at spillere med vilje kan gå ut av banen for å ikke oppheve en offside, men det er det også. Imidlertid er dette en helt annen regel, som sier at dersom en spiller med vilje forlater banen med den hensikt å ikke oppheve en offside, skal spilleren likevel regnes med i spillet, og han skal dessuten ha gult kort. Den regelen dommeren benyttet her, har altså ikke noe å gjøre med situasjoner der man med vilje forlater banen.

Men for å komme tilbake til poenget. Er det rimelig å regne en spiller som ligger skadet bak mål for å være med i spillet? Angrepsspillere som er i offside, men som ikke er med i spillet fører jo ikke til offsideavblåsninger, så hvorfor skal en forsvarsspiller som ligger bak målet telles med når man finner offsidelinjen? Dette må jo bety at en spiller som ligger bak mål er mer delaktig enn en angrepsspiller som er ute på banen bare noen meter fra en offesidesituasjon. Forstå det den som kan, men jeg kan ikke på noen måte se at Panuccis hendelse samsvarer med hensynet bak regelen, nemlig å lette forlating og entring av banen. Det må være mulig å bruke en viss form for skjønn, spesielt i fotballdømming, som generelt er svært skjønnsbasert. I 100m sprint har man maskiner som registrer tyvstart og automatisk tidstagning, dette er objektivt. I fotball kan samme dommer gi gult kort på en forseelse og i neste kamp kun gi frispark, avhengig av hvor han har lagt den berømte listen, et frispark er ikke nødvendigvis et frispark men fordel, osv. Et annet eksempel er at det er en allmenn oppfattelse at dersom man har ett gult kort i en kamp, skal det mer til for å få kort nummer to, enn for en som ikke har gult fra før, fordi ett rødt kort oppfattes som en særdeles streng straff. Jeg kan aldri tenke meg at dette står i regelboken, men det er sånn den praktiseres: etter skjønn. Pannucci havnet bak målet ikke av egen fri vilje, men av tilfeldigheter, og han ble skadet og derfor liggende der en liten stund. Hvordan dommerteamet og alle Norges svært så kunnskapsrike og totaltallvitende fotballeksperter og –journalister, har klart å stikke dette under en stol er en større gåte for meg enn hva som kom først av hønen og egget.
De eneste jeg så som stilte spørsmål ved regelen var to gjester hos svensk TV4. Et moment de trakk frem var at de italienske spillerne gjorde som de har gjort gjennom hele sin fotballkarriere helt fra småguttedagene. De forholdt seg til spillerne som var på banen og satt linjen etter det. Den italienske forsvareren gjorde som han har gjort tusenvis av ganger tidligere, han rykket ut for å sette van Niestelrooy i offside. De er på banen for å spille, ikke for å konstant følge med på hvem som er på og utenfor banen.
Dersom man skal praktisere denne regelen, hvorfor gjelder den da ikke også for de nevnte angrepsspillere? Dersom en angrepsspiller havnet utenfor banen med skade burde jo han og blitt regnet med i spillet, og det skulle vært offside hver eneste gang ballen ble spilt forbi offsidelinjen. Slik er det heldigvis ikke, og argumentet er at han ikke er med i spillet. Jeg kan ikke se en eneste god grunn, og heller ikke en gang en grunn dårligere enn Øvrebøs avgjørelse på Tonis scoring i Italias neste kamp, til at dette ikke også skal gjelde for forsvarsspillere. Forsvarere som ikke er med i spillet bør ikke telle når man skal beregne hvor offsidelinjen går. Med ”ikke med i spillet” tenker jeg her på spillere som har havnet utenfor banen uten den hensikt å ikke oppheve en offside. Dette inkluderer både skadde spillere, spillere som har havnet utenfor som følge av en sklitakling o.l., spillere som bytter sko osv.
En del vil sikkert bruke som et argument mot å innføre en slik regel at man da også må la være å regne med skadde spillere som ligger på banen i offsidelinjen. Slik jeg ser det er dette to ulike situasjoner. Det er tross alt selve banen som er det området kampen foregår på, og om man ligger på den er man fortsatt til en viss grad med i spillet. Slike situasjoner fanges imidlertid opp av fair play regelen, som selv om den praktiseres svært ulikt av forskjellige lag, bør være velegnet til å plukke opp slike situasjoner. Se for eksempel på Paolo Di Canio http://www.youtube.com/watch?v=9NQ1GFGSYKY eller Ajax http://www.youtube.com/watch?v=ALn7zNL_6nY .

Endre den regelen nå. En regel som virker urimelig er som oftest det.

Ingen kommentarer: